Ebridge

Udział marki Tadam w PreZero Grand Prix

W celu poszerzenia świadomości marki Tadam,wzięto udział w PreZero Grand Prix PLS 2021. Event odbywał się w dwóch miastach: Gdańsku i Krakowie. Główne składniki kampanii: sponsoring oraz sampling produktów Tadam.

Zobacz raport wideo

Okres: 29.07.2021 – 08.08.2021