Ebridge

Organizowanie loterii dla marki Kropelka

Okres: lato 2021

Przeprowadzenie loterii skierowanej do dystrybutorów marki Kropelka. Prace agencji obejmowały:

  1. Przygotowanie mechanizmu loterii (regulacje prawne, procesowe)
  2. Przygotowanie graficzne: landing page, banery, ulotki
  3. Promowanie (mailing do dystrybutorów)
  4. Rapotowanie