Ebridge

Kampania autobusowa w Warszawie

Zorganizowaliśmy kampanię autobusową dla klienta Weber w Warszawie. Oferta agencji obejmowała prace graficzne oraz zakup powierzchni reklamowej.

Termin: 2022 r.

Liczba autobusów objętych kampanią: 30