Ebridge

Kampania autobusowa w Poznaniu

Zorganizowaliśmy kampanię autobusową dla klienta Focus Garden w Poznaniu. Oferta agencji obejmowała prace graficzne oraz zakup powierzchni reklamowej.

Okres: 17.04. – 18.05.2023 r.

Liczba autobusów objętych kampanią: 18